Cvičenia sa organizujú formou kurzov. Kurz pozostáva z desiatich cvičení.
Informácie o čase a možnosti rezervácie telefonicky alebo mailom (viď kontakty).