Informácie a rezervácie kurzov:

Mgr. Eva Murányiová

Mobil  0903 423 880

Mail  eva@pilatespreteba.sk